Bogarodzica Dziewica w tajemnicy Chrystusa i Kościoła w świetle potrydenckiego Officium parvum Beatae Mariae Virginis

Virgin Mother of God in the mystery of Christ and the Church in the light of post-Trent Officium parvum Beatae Mariae Virginis

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Box PDF