Erwin Mateja (Uniwersytet Opolski/University of Opole)

Erwin Mateja, prezbiter diecezji opolskiej; dr hab. nauk teologicznych w zakresie liturgiki, prof. UO; od 1989 r. wykładowca liturgiki, najpierw w WSD w Nysie oraz w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu — filii KUL, a od 1994 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od 2010 r. dyrektor Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego UO oraz kierownik Katedry Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości; redaktor naczelny półrocznika Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars (od 2017). Główny obszar zainteresowań to historia liturgii na Śląsku, posoborowa reforma liturgii, dzieje kultu świętych oraz współczesne rozumienie obrzędu, kultu i liturgii. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu liturgii. E-mail: emateja@uni.opole.pl. 

Box PDF