Irina Chachulska

Ur. w 1984 r. w Dieriewnoje na Białorusi. Studia muzykologiczne odbyła w Instytucie Muzykologii KUL, gdzie w 2006 r. uzyskała tytuł magistra muzykologii na podstawie pracy Śpiewy w Imšale Rymskim dla dyjacèzij na Belarusi. Mińsk 2004. Stu- dium źródłoznawczo-muzykologiczne napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ireneusza Pawlaka, a w 2013 r. obroniła rozprawę doktorską Ornamentacyjne znaczenie elementu oriscus w neu- mie pressus maior. Przyczynek do estetyki chorału gregoriańskiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. prof. KUL Roberta Bernagiewicza. W latach 2006–2011 była także studentką kierunku „muzyka kościelna” na UMFC w Warszawie (w klasie organów prof. Magdaleny Czajki oraz klasie dyrygentury chóralnej prof. Bogdana Goli), uzyskując w 2011 r. tytuł ma- gistra sztuki (na podstawie pracy Śpiewy adwentowe w wybranych polskich śpiewnikach po- soborowych. Studium liturgiczno-muzykologiczne, napisanej pod kierunkiem dra Jarosława Wróblewskiego). W badaniach naukowych zajmuje się problematyką chorałową z zakresu semiologii, estetyki i modalności gregoriańskiej. Aktualnie prowadzi badania skoncentrowane wokół polskich średniowiecznych źródeł chorałowych. Od 2013 r. prowadzi zespół wokalny przy Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie, a od 2016 r. współpracuje z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Box PDF