Wojciech Odoj

WOJCIECH ODOJ jest adiunktem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na muzyce XV i XVI w. (szczególnie dziele Josquina des Prez), związkach muzyki z tekstem, liturgią i innymi sztukami. E-mail: wojtekodoj@poczta.onet.pl. 

Box PDF