Antyfony mszalne a proklamacja Ewangelii na przykładzie repertuaru proprium średniowiecznych Mszy Narodzenia Pańskiego

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 454 - 464

Publikacja w numerze Rok XXIII (2017) nr 50

Autor Olha Dzhana

Box PDF