Baptismal Memrā of Anonymus Author of the Ninth Century

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 71 - 91

Publikacja w numerze Rok XXIV (2018) nr 51

Autor Francis Pittappillil

Streszczenie:

Memrāʾ chrzcielne anonimowego autora z IX wieku

Datowany na IX w. komentarz liturgiczny Wykład misteriów Kościoła (ECS) jest pierwszym liturgicznym dziełem Kościoła Wschodu po wielkiej reformie dokonanej przez patriarchę Išo’yahba III. Chociaż autor komentarza podejmuje w nim wiele tematów, w niniejszym studium refleksja koncentruje się na memrach chrzcielnych. W pierwszej części omówiono metody oraz terminologię chrzcielną wraz ze wskazaniem konkretnych źródeł rękopiśmiennych. Następnie kolejno zaprezentowane zostały poszczególne elementy opisanej przez autora celebracji wraz z obecnymi w nich elementami teologicznymi. Należy zaznaczyć, że prezentowany komentarz jawi się jako cenne źródło liturgiczne holistycznie ukazujące syro-orientalny obrzęd chrztu.

 

Słowa kluczowe: chrzest, ryt wschodniosyryjski, liturgia, memrā.

Box PDF