Osiem szat arcykapłana żydowskiego i ubiór kapłanów chrześcijańskich w pismach Hrabana Maura i Walahfrida Strabo

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 93 - 102

Publikacja w numerze Rok XIX (2013), nr 41

Autor Mateusz Wendland

Box PDF