Wyobraźnia i zmysły w nabożeństwie bizantyjskim w VI w. na przykładzie hymnów Romana Melodosa

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 499 - 511

Publikacja w numerze Rok XXII (2016) nr 48

Autor Katarzyna Maria Dźwigała

Streszczenie:

W kontakiach Romana Melodosa odnajdziemy wiele informacji wskazujących na to, w jaki sposób postrzegano nabożeństwo chrześcijańskie w Konstantynopolu w VI w. Na podstawie lektury tekstów możemy zaobserwować, że śpiewanie hymnu miało na celu nie tylko to, aby opowiedzieć wątek biblijny, lecz aby odegrać go, jak gdyby znów miał miejsce. Celem poety było zaangażowanie umysłów i ciał słuchaczy, by pomóc im wyobrazić sobie, że są uczestnikami opowieści biblijnej. Taki stosunek do chrześcijańskiego nabożeństwa jest związany ze zmianą w odbiorze liturgii bizantyjskiej w VI w.

Słowa kluczowe: hymnografia bizantyjska, Roman Melodos, kontakion, nabożeństwo bizantyjskie, liturgia bizantyjska, Konstantynopol w VI w. 

Box PDF