Debora Wiąckiewicz OSB

S. Debora Justyna Wiąckiewicz jest członkinią Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W 2011 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uzyskując tytuł magistra muzykologii. W 2014 roku ukończyła na UKSW w Warszawie podyplomowe studia w zakresie teologii ogólnej z przygotowaniem katechetycznym. Aktualnie jest doktorantką w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

E-mail: deborahosb@gmail.com

 

Box PDF