Marcin Papuziński

MARCIN  PAPUZIŃSKI , mgr lic.; prezbiter diecezji kaliskiej; doktorant na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; wicekanclerz Kurii Diecezjalnej i sekretarz Biskupa Kaliskiego. E-mail: papuzinskim@gmail.com.

Box PDF