Marek Dudek

MAREK DUDEK, dr muzykologii, publicysta, pedagog. W badaniach zajmuje się kulturą muzyczną Lublina i Lubelszczyzny oraz historią XIX i XX w. Autor ksią- żek, artykułów naukowych i publicystycznych, haseł i opracowań encyklopedycz- nych. E-mail: mareqdudek@gmail.com. 

Box PDF