Radosław Błaszczyk

RADOSŁAW BŁASZCZYK SDB (1976), prezbiter w zgromadzeniu salezjańskim; odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, zwieńczone dok- toratem z teologii w dziedzinie liturgiki. Od 2010 r. jest wychowawcą i wykładowcą liturgi- ki w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Od 2012 r. jest organizatorem Lądzkich Sympozjów Liturgicznych. E-mail: radekb@o2.pl.

Box PDF