Ryszard Selejdak (Kongregacja ds Duchowieństwa, Watykan)

Selejdak Ryszard, dr hab.; prezbiter archidiecezji częstochowskiej, patrolog i teolog dogmatyk, wieloletni pracownik watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej. Od 22 kwietnia 2013 r. – Dyrektor Departamentu Seminariów watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Autor licznych artykułów naukowych z zakresu teologii patrystycznej, zwłaszcza dotyczącej zagadnień diakonatu i kapłaństwa. E-mail: r.selejdak@virgilio.it.

Box PDF