Karol Litawa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Doktor liturgii (PIL, Rzym), prezbiter archidiecezji łódzkiej, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Łodzi, przewodniczący Komisji ds. Liturgii w Archidiecezji Łódzkiej; sekretarz i ceremoniarz Arcybiskupa Metropolity. E-mail: litawa.k@archidiecezja.lodz.pl.

Box PDF