Nadzieja zbawienia w liturgii pogrzebu dzieci

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 475 - 482

Publikacja w numerze Rok XXII (2016) nr 48

Autor Mariusz Szypa

Streszczenie:

Teksty liturgiczne pogrzebu dzieci, zawarte w Mszale rzymskim, nie skupiają się tylko na samym zmarłym dziecku. W dużej ich części można dostrzec znaczącą pozycję rodziców i krewnych. Ponieważ Kościół troszczy się nie tylko o zmarłych, którzy już ukończyli ziemską wędrówkę do „Domu Ojca”, ale ma na względzie szczególnie wciąż będących w drodze do nieba, teksty liturgii pogrzebowej pamiętają o jednych i drugich. Teksty liturgiczne ukazują nadzieję spotkania w wieczności. Miłosierdzie potrzebne jest nie tyle zmarłemu dziecku, co raczej doświadczającym straty rodzicom.

Słowa kluczowe: pogrzeb, dziecko ochrzczone, dziecko nieochrzczone, rodzice.

The hope of salvation in the children funeral liturgy

Liturgical texts of children funeral contained in the Roman Missal, do not focus only on a deceased child. The significant parents’ and relatives’ role can be seen in its large part. As the Church is concerned not only about the deceased, who have already completed their earthly path to “the Father’s House”, but it takes into consideration in particular those who are still on their way to heaven, therefore funeral liturgy texts remember both (the deceased and the living). Liturgical texts present hope to meet in eternity. Mercy is needed not so much the deceased child, but rather its parents experiencing loss.

Key words: funeral, baptized child, unbaptized child, the parents. 

Box PDF