Mariusz Szypa

MARIUSZ SZYPA, prezbiter archidiecezji wrocławskiej; doktorant w Instytucie Liturgii i Homiletyki KUL oraz Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL, adres do korespondencji e-mail: szypa2@o2.pl. 

Box PDF